ஸ்கிரிப்ட் கோப்பின் தொடக்கத்தில் ஏன் பின்/பாஷ் போட வேண்டும் - பாஷ்

Skiript Koppin Totakkattil En Pin Pas Pota Ventum Pas

பாஷ் மொழியில் ஸ்கிரிப்ட் எழுதும்போது, ​​#!/bin/bash என்ற வரியுடன் கோப்பைத் தொடங்குவது வழக்கம். இந்த வரி ஷெபாங் வரி என்று அழைக்கப்படுகிறது, மேலும் இது எந்த பாஷ் ஸ்கிரிப்ட்டின் முக்கிய அங்கமாகும், மேலும் இந்த வரியைப் பற்றி மேலும் படிக்க இந்த வழிகாட்டியைப் பார்க்கவும்.

பாஷ் ஸ்கிரிப்ட்டில் பின்/பாஷ் என்றால் என்ன?

பாஷ் ஸ்கிரிப்ட்டில் உள்ள 'பின்/பாஷ்' என்ற சொல் கணினியில் இயங்கக்கூடிய பாஷ் ஷெல்லின் இருப்பிடத்தைக் குறிக்கிறது. யூனிக்ஸ் போன்ற இயக்க முறைமையில், “பின்” கோப்பகத்தில் ஷெல்கள் உட்பட இயங்கக்கூடிய கோப்புகள் இருக்கும். பாஷ் ஷெல் யுனிக்ஸ் உலகில் அதிகம் பயன்படுத்தப்படும் ஷெல்களில் ஒன்றாகும், மேலும் அதன் இயங்கக்கூடியது பொதுவாக '/பின்' கோப்பகத்தில் அமைந்துள்ளது. பாஷ் ஸ்கிரிப்ட்டின் தொடக்கத்தில் உள்ள “#!/பின்/பாஷ்” வரியானது ஷெபாங் என அழைக்கப்படுகிறது, இது ஸ்கிரிப்டை இயக்கப் பயன்படும் ஷெல் மொழிபெயர்ப்பாளரைக் குறிப்பிட உதவுகிறது.ஸ்கிரிப்ட் கோப்பின் தொடக்கத்தில் பின்/பாஷ் ஏன் வைக்க வேண்டும்?

ஸ்கிரிப்டை இயக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய மொழிபெயர்ப்பாளரின் முகவரியை வழங்க ஷெபாங் வரி பயன்படுத்தப்படுகிறது, எனவே #!/பின்/பாஷ் வழக்கில், ஸ்கிரிப்ட் பாஷ் ஷெல் மூலம் விளக்கப்படும். வெவ்வேறு இயக்க முறைமைகள் வெவ்வேறு ஷெல்களை நிறுவியிருப்பதால் இது முக்கியமானது, மேலும் சரியான மொழிபெயர்ப்பாளரைக் குறிப்பிடாவிட்டால், எல்லா கணினிகளிலும் ஒரே ஸ்கிரிப்ட் எதிர்பார்த்தபடி இயங்காது.ஷெபாங் வரியைச் சேர்ப்பதன் மூலம், ஸ்கிரிப்ட் இயங்கும் சூழலைப் பொருட்படுத்தாமல், சரியான ஷெல் மூலம் செயல்படுத்தப்படும் என்பதை உறுதிசெய்கிறீர்கள். இது ஸ்கிரிப்ட்டின் பொருந்தக்கூடிய தன்மை மற்றும் பெயர்வுத்திறனை உறுதிப்படுத்த உதவுகிறது, இது வெவ்வேறு அமைப்புகளில் பகிர்வதையும் மீண்டும் பயன்படுத்துவதையும் எளிதாக்குகிறது.கூடுதலாக, ஷெபாங் வரியானது ஸ்கிரிப்டை இயக்கக்கூடியதாக ஆக்குகிறது, இது கட்டளை வரியிலிருந்து நேரடியாக இயக்க அனுமதிக்கிறது. ஷெபாங் லைன் இல்லாமல், ஒவ்வொரு முறையும் ஸ்கிரிப்டை இயக்கும் போது மொழிபெயர்ப்பாளரை கைமுறையாகக் குறிப்பிட வேண்டும், இது கடினமானதாகவும் பிழைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளதாகவும் இருக்கும்.

/bin/bash இல்லாமல் Bash கோப்பை இயக்க முடியுமா?

ஆம், மொழிபெயர்ப்பாளராக /bin/bash ஐக் குறிப்பிடாமல் நீங்கள் ஒரு Bash ஸ்கிரிப்டை இயக்கலாம். பெரும்பாலான கணினிகளில் பொதுவாக /bin/sh இருக்கும் இயல்புநிலை சிஸ்டம் ஷெல், ஒரு பாஷ் ஸ்கிரிப்டை இயக்க பயன்படுத்தப்படலாம், ஆனால் இயல்புநிலை ஷெல் பாஷாக அமைக்கப்படவில்லை என்றால், உங்களால் அதை இயக்க முடியாமல் போகலாம். இருப்பினும், உங்கள் ஸ்கிரிப்ட் #!/bin/bash என்ற வரியுடன் தொடங்கினால், முன்னிருப்பு ஷெல் எதுவாக இருந்தாலும், ஸ்கிரிப்டை இயக்க கணினி /bin/bash மொழிபெயர்ப்பாளரைப் பயன்படுத்தும்.

முடிவுரை

ஷெபாங் வரி #!/bin/bash என்பது எந்த பாஷ் ஸ்கிரிப்ட்டிலும் ஒரு முக்கிய அங்கமாகும், ஏனெனில் இது பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய மொழிபெயர்ப்பாளரைக் குறிப்பிடுகிறது மற்றும் ஸ்கிரிப்டை இயங்க வைக்கிறது. உங்கள் ஸ்கிரிப்ட் கோப்பின் தொடக்கத்தில் இந்த வரியைச் சேர்ப்பதன் மூலம், உங்கள் ஸ்கிரிப்ட் எந்த கணினியிலும் எதிர்பார்த்தபடி செயல்படும் என்பதையும், இயக்குவதற்கும் பகிர்வதற்கும் எளிதாக இருக்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ளலாம்.