ஒரே கிரான் வேலையில் பல கட்டளைகளை எவ்வாறு இயக்குவது

Ore Kiran Velaiyil Pala Kattalaikalai Evvaru Iyakkuvatu

பணிகளை கைமுறையாகச் செய்வது சோர்வாக இருக்கிறது, சில சமயங்களில் பொருந்தாது. இருப்பினும், கிரான் பயன்பாடு ஒரு பயனரை பல்வேறு நேரங்களில் பல்வேறு வேலைகளை திட்டமிட அனுமதிக்கிறது. வாராந்திர காப்புப்பிரதியை உருவாக்க உங்கள் சேவையகத்தை திட்டமிடலாம் அல்லது அவசியமாகக் கருதும் வேறு எந்தப் பணியையும் உருவாக்கலாம். ஒரு கிரான் வேலையில் பல கட்டளைகளை இயக்க சிறந்த வழி உள்ளது. நீங்கள் ஒரு கிரான் வேலையில் அனைத்து பணிகளையும் திட்டமிடலாம். அதை எப்படி செய்வது என்று கற்றுக்கொள்ள வேண்டுமா? தெரிந்துகொள்ள தொடர்ந்து படியுங்கள்.

Crontab கோப்புடன் பணிபுரிகிறது

நீங்கள் ஒரு வேலையைத் திட்டமிட விரும்பினால், தேதி மற்றும் நேரத்தை வரையறுப்பதன் மூலம் தொடங்கவும், அதைத் தொடர்ந்து கட்டளை அல்லது ஸ்கிரிப்டை இயக்கவும். அந்த வகையில், திட்டமிடப்பட்ட நேரம் வரும்போது, ​​வேலை தானாகவே நிறைவேறும்.ஒவ்வொரு பயனருக்கும் ஒரு க்ரான்டாப் கோப்பு உள்ளது, இதைப் பயன்படுத்தி நீங்கள் ஒரு கிரான் வேலையை உருவாக்கலாம் crontab -e கட்டளை. இந்த டுடோரியலில், நாங்கள் மூன்று கிரான் வேலைகளை தனித்தனியாக உருவாக்குவோம், பின்னர் அவற்றை ஒரு கிரான் வேலையாக எவ்வாறு இணைப்பது என்பதைப் பார்க்க தொடரவும்.கிரான் வேலைகளை உருவாக்குதல்

மூன்று கிரான் வேலைகளை உருவாக்குவோம். முதலாவது காப்புப்பிரதி ஸ்கிரிப்டை இயக்குகிறது. இரண்டாவது ஒரு புதிய கோப்பை உருவாக்கும் மற்றும் கடைசியாக உருவாக்கப்பட்ட கோப்பு இருந்தால் அதை மறுபெயரிடும். கீழே உள்ள கட்டளைகளைப் பயன்படுத்தி வெவ்வேறு நேரங்களில் ஆனால் அதே நாளில் பணிகளை இயக்குவதற்கு நாங்கள் திட்டமிடுவோம்.$ கிராண்டாப் -மற்றும்

காட்டப்பட்டுள்ளபடி, க்ரான்டாப் கோப்பின் கீழே கிரான் வேலைகளைச் சேர்த்துள்ளோம்.

இந்த உள்ளமைவில் உள்ள சிக்கல் என்னவென்றால், அனைத்துப் பணிகளையும் சுயாதீனமாக இயக்குவதில் உங்கள் CPU இன் நினைவகத்தை வலியுறுத்துகிறது, மேலும் நீங்கள் தீவிரமான வேலைகளைச் செய்தால், அது உங்கள் அலைவரிசையைக் குறைக்கலாம். மூன்று பணிகளையும் ஒரே வேலையில் இயக்குவதே தீர்வு.ஒரு கிரான் வேலையில் பல கட்டளைகளை எவ்வாறு இயக்குவது

ஒரே கிரான் வேலையில் பல கட்டளைகளை அமைக்க இரண்டு விருப்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

1. && பயன்படுத்தவும்: இரட்டை ஆம்பர்சண்ட், அதற்கு முன் உள்ள கட்டளை வெற்றிகரமாக இருந்தால் மட்டுமே இரண்டாவது கட்டளையை இயக்க வேண்டும் என்று குறிப்பிடுகிறது. எடுத்துக்காட்டாக, காப்புப்பிரதி ஸ்கிரிப்ட் வெற்றிகரமாக இயங்கினால், ஒரு புதிய கோப்பு உருவாக்கப்படும் என்பதை கீழே உள்ள கட்டளை குறிக்கிறது. / டெஸ்க்டாப். உருவாக்கியதும், அது மறுபெயரிடும்.

2. அரை-பெருங்குடல் (;) பயன்படுத்தவும் : அரை-பெருங்குடல் வேலைகளை ஒரே நேரத்தில் இயக்க அமைக்கிறது. முதல் ஓட்டம் வெற்றிகரமாக இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும், பின்தொடர்பவர் ஒவ்வொன்றும் சுயாதீனமாக இயங்கும். கீழே உள்ள எடுத்துக்காட்டில், காப்புப்பிரதி ஸ்கிரிப்டை இயக்குவதன் மூலம் கணினி தொடங்கும். முடிந்ததும், அது ஒரு புதிய கோப்பை உருவாக்கி அதன் பெயரை மாற்றும்.

நீங்கள் செயல்படுத்த விரும்பும் பணி அல்லது ஸ்கிரிப்டைப் பொறுத்து, மேலே உள்ள எந்த விருப்பமும் ஒரு கிரான் வேலையுடன் பல கட்டளைகளைப் பயன்படுத்துவதற்கு உதவியாக இருக்கும். நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கும் விருப்பத்தைப் பொறுத்து, கிரான் வேலைகள் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக ஒரே நேரத்தில் இயங்கும் என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். ஒன்றின் முடிவு அடுத்த கட்டளை எவ்வாறு இயங்க வேண்டும் என்பதை தீர்மானிக்கும் போது பல கட்டளைகளை இணைப்பது உதவியாக இருக்கும்.

முடிவுரை

இந்த வழிகாட்டி ஒரு கிரான் வேலையில் பல கட்டளைகளை எவ்வாறு பயன்படுத்தலாம் என்பதை உள்ளடக்கியது. உங்கள் கிரான் வேலைகளை ஒரு குறிப்பிட்ட வழியில் அமைக்க && அல்லது அரை-பெருங்குடலை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது என்பதைப் பார்த்தோம். தவிர, ஒரே நேரத்தில் இயங்குவதற்கு பல வேலைகளை திட்டமிடலாம் அல்லது அதற்கு முன்பிருந்த வேலைகள் வெற்றிகரமாக இருந்ததா என்பதைப் பொறுத்து. இந்த வழிகாட்டியைப் பயன்படுத்தி, ஒரு கிரான் வேலையில் பல்வேறு பணிகளை எவ்வாறு தானியக்கமாக்குவது என்பதை இப்போது நீங்கள் புரிந்துகொள்கிறீர்கள்.