மற்றவை

சதி.graph_objects.isosurface

plotly.graph_objects.isosurface ஐப் பயன்படுத்தி ஒரு படிப்படியான வழிகாட்டி ஐசோசர்ஃபேஸிற்கான தொப்பிகளை எவ்வாறு அகற்றுவது, ஒளிபுகாநிலை மற்றும் இயல்புநிலை வண்ண அளவை அமைத்தல்.

கட்டளை வரியைப் பயன்படுத்தி CentOS 8 ஐ மீண்டும் துவக்குவது எப்படி?

மறுதொடக்கம் என்பது இயங்கும் கணினி அமைப்பு வேண்டுமென்றே அல்லது வேண்டுமென்றே மறுதொடக்கம் செய்யப்படும் செயல்முறையாகும். CentOS 8 ஐ எவ்வாறு மறுதொடக்கம் செய்யலாம் என்பதை இந்தக் கட்டுரை விளக்குகிறது.

மரியாடிபி டோக்கர் வரிசைப்படுத்தலை எவ்வாறு அமைப்பது?

இது யுனிவர்சல் இன்ஸ்டாலேஷன் ஸ்கிரிப்டைப் பயன்படுத்தி டோக்கரை நிறுவுவது, டோக்கர் டீமனை எவ்வாறு தொடங்குவது, மரியாடிபி படத்தை இயக்குவது மற்றும் மரியாடிபியுடன் எவ்வாறு இணைப்பது.

பைதான் அகராதிகள்

இந்த கட்டுரை பைதான் அகராதியின் அடிப்படை பண்புகள் மற்றும் அகராதி தகவலை எவ்வாறு மீட்டெடுப்பது மற்றும் வேலை செய்வது பற்றி பேசுகிறது.

Crontab இல் உள்ள அனைத்து வேலைகளையும் எவ்வாறு பார்ப்பது?

ரூட் பயனரைத் தவிர்த்து, பயனர்களுக்கான அனைத்து கிரான் வேலைகளையும் கிரான்டாப் எவ்வாறு பட்டியலிடுகிறது மற்றும் சிஸ்டம், தற்போதைய பயனர் மற்றும் பிற பயனர்களுக்கான க்ரான்டாப்பில் வேலைகளை பட்டியலிடுகிறது என்பதற்கான வழிகாட்டி.

பைதான் கட்டளை வரி வாதங்கள்

இந்த வழிகாட்டி 'பைத்தானில்' 'கட்டளை வரி வாதங்கள்' என்ற கருத்தை அறிய உதவுகிறது மற்றும் 'கட்டளை வரி வாதத்தை' ஆராய்ந்து மூன்று முறைகளையும் விளக்குகிறது.

பாண்டாக்கள் அனைத்து நெடுவரிசைகளையும் காட்டுகின்றன

இயல்புநிலை அமைப்புகளை மாற்றுவதன் மூலமும் அனைத்து அமைப்புகளையும் ஆரம்ப நிலைக்கு மீட்டமைப்பதன் மூலமும் கன்சோலில் DataFrame இன் அனைத்து நெடுவரிசைகளையும் எவ்வாறு காண்பிப்பது என்பது குறித்த நடைமுறை பயிற்சி.

Plotly.expes.line

இந்த டுடோரியலில், நாங்கள் எங்கள் சதி அறிவில் மூழ்கி, ப்ளாட்லி எக்ஸ்பிரஸ் தொகுதியைப் பயன்படுத்தி ஒரு லைன் ப்ளாட்டை எவ்வாறு உருவாக்கலாம் என்பதைப் பற்றி விவாதிப்போம்.

Plotly.io.to_templated

இந்தக் கட்டுரையில், to_templated()f செயல்பாட்டைப் பயன்படுத்தி ஒரு ப்ளாட்லி உருவத்தின் ஸ்டைலிங்கை ஒரு குறிப்பிட்ட டெம்ப்ளேட்டிற்கு எப்படி நகர்த்துவது என்பதைக் கற்றுக்கொள்வோம்.

Plotly.io.to_html

ப்ளாட்லியின் io தொகுதியிலிருந்து to_html() செயல்பாடு ஒரு குறிப்பிட்ட உருவத்தை அளவுருவாக அனுப்பவும் அதை HTML சரமாக மாற்றவும் உங்களை அனுமதிக்கிறது.

ப்ளாட்லியில் பார்டர்களைச் சேர்க்கவும்

Plotly graph_objects தொகுதியிலிருந்து = Plotly வடிவங்களைப் பயன்படுத்தி ஒரு குறிப்பிட்ட Plotly உருவத்தைச் சுற்றி ஒரு எல்லையை உருவாக்கும் முறையை விவரிக்கும் நடைமுறை பயிற்சி.

பாண்டாக்கள் Nan ஐ 0 உடன் நிரப்புகின்றன

'fillna()' அல்லது 'replace()' செயல்பாடுகளைப் பயன்படுத்தி ஒரு Pandas DataFrame இன் வரிசை அல்லது நெடுவரிசையில் உள்ள NaN மதிப்புகளை பூஜ்ஜியத்தில் (0) நிரப்புவதற்கு எப்படி மாற்றுவது என்பது பற்றிய பயிற்சி.

பாண்டாக்கள் மற்றும் நிலை

'AND' ஆபரேட்டரை ஒரு நிலையில் பயன்படுத்தும்போது, ​​எல்லா நிபந்தனைகளும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டால், அது 'TRUE' என்று திரும்பும். இந்தக் கட்டுரை பாண்டாக்களின் “மற்றும்” நிலையை விளக்குகிறது.

பாண்டாக்கள் வகை மதிப்புகளை முழு மதிப்புகளாக மாற்றுகின்றன

பாண்டாக்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்தப்பட்ட மதிப்புகளை எண் மதிப்புகளாக மாற்றுகிறார்கள் என்பதற்கான வழிகாட்டி, எனவே பொருள் தரவு வகையைச் செயலாக்க முடியாது என்பதால் மதிப்புகள் இயந்திரங்களால் புரிந்து கொள்ளப்படுகின்றன.

Arduino ஐ கணினியுடன் இணைப்பது எப்படி

நீங்கள் பழைய கணினியைப் பயன்படுத்தினால், Arduino ஐ கணினியுடன் இணைப்பது கடினமாக இருக்கும். இந்த கட்டுரை Arduino ஐ கணினியுடன் எவ்வாறு இணைப்பது என்பது பற்றிய விரிவான வழிகாட்டியாகும்.

Raspberry Pi OS இல் கம்பீரமான உரையை எவ்வாறு நிறுவுவது

சப்லைம் டெக்ஸ்ட் என்பது பல்வேறு மொழிகளில் குறியீடுகளை எழுதவும் திருத்தவும் பயன்படும் ஒரு மூலக் குறியீடு திருத்தி. Raspberry Pi இல் அதன் நிறுவலுக்கான இந்த கட்டுரையின் வழிகாட்டுதல்களைப் பின்பற்றவும்.

பாண்டாஸ் வழக்கு எப்போது

இது np.where() இல் உள்ளது மற்றும் வழக்கு அறிக்கைகளை உருவாக்க பொருந்தும்() செயல்பாடு, ஒரு மாறியின் மதிப்பை சாத்தியமான மதிப்புகளின் வரம்புடன் ஒப்பிடுவதை சாத்தியமாக்குகிறது.

ADB கட்டளை கிடைக்கவில்லை

'adb கட்டளை காணப்படவில்லை' பிழைக்கான இரண்டு சாத்தியமான காரணங்களை ஆராய்வதற்கான நடைமுறை வழிகாட்டி மற்றும் இரண்டு வேறுபட்ட திருத்த முறைகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம் அதை எவ்வாறு தீர்க்கலாம்.

ராஸ்பெர்ரி பையில் deb கோப்பை எவ்வாறு நிறுவுவது

Raspberry Pi இல் deb கோப்பை நிறுவ இரண்டு முறைகள் உள்ளன, அதாவது apt மற்றும் dpkg மற்றும் இந்த கட்டுரை apt மற்றும் dpkg ஐப் பயன்படுத்தி ஒரு deb தொகுப்பை எவ்வாறு நிறுவுவது என்பதை உங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறது.